Velkommen til Skolt Eiendom

Skolt Eiendom eier og forvalter i dag ca. 45.000 m2 til utleie med cirka 60 leietakere fordelt innenfor industri, handel og kontorer i Østfold.

Vi er også en betydelig aktør innenfor eiendomsutvikling og besitter større tomtearealer på Nore ved Moss, på Vister/Lundestad i Sarpsborg og ved Bingedammen i Fredrikstad.