Eiendomsutvikling

Vi har utviklingseiendommer på ulike stadier, fra uregulerte til byggeklare tomter. 

Solgaard skog 98

Oppstillingsplass for bussene til Nettbuss. Regulert næringstomt som på sikt kan bygges ut.

Saltnes

Bolig/fritidsbolig. Må rulleres inn i kommuneplanen.

Bingedammen

Framtidig utbyggingsområde nær Fredrikstad sentrum (bolig/næring).

Nore Gård

Industriområde ved Mosseporten, som i dag er områderegulert. Krever detaljregulering for videreutvikling.

Bjørnstad Næringspark

Regulerte næringstomter, lett industri og kontor.

Bjørnstad Næringspark Vest

Stort utviklingsområde for næring. Her skal nytt hovedkontor for Luva Holding (Park & Anlegg) bygges i 2017. Reguleringsprosess pågår.

Korsgata 42

Framtidig bolig/næring. Reguleringsprosess pågår.

Lundestad

Framtidig boligområde. Må først rulleres inn i kommuneplanen.

Holteskogen

Byggeklare næringstomter på Kampenes utenfor Sarpsborg.