Stig Aaslie

Driftsansvarlig

Stig ble ansatt som driftsansvarlig sommeren 2011. Han jobber med den daglige og praktiske driften av eiendomsmassen og har mye kontakt med våre leietakere. Stig har lang erfaring med service og vedlikehold av tekniske anlegg som ventilasjon, kjøling og automatikk. Han er utdannet elektriker (Gruppe L). Han har tidligere jobbet hos Trio Ving, ABB Miljø og Bravida Norge AS.