Holteskogen Næringspark, Kampenes

Kun 2 attraktive næringstomter igjen ved RV 22

I Holteskogen Næringspark, på Kampenes i Sarpsborg, har vi nå kun igjen to regulerte og byggeklare tomter helt inntil RV 22. Området ligger bare 7 km fra E6, med god eksponering og enkel tilgang fra hovedvei. Bedriften Pretec AS flyttet i 2019 inn i sitt nybygg på den 30 mål store nabotomten. Lagerseksjoner AS fullførte i 2020 tredje og siste byggetrinn av  sitt lageranlegg på området.

Kontakt oss om dette ›

 

Fakta om Holteskogen Næringspark

Holteskogen Næringspark er et svært attraktivt område langs RV22 på aksen Fredrikstad - Sarpsborg - Rakkestad - Mysen.
Området ligger 7 km fra E6 med enkel tilgang fra hovedvei og med gode muligheter for eksponering.

Pretec AS flyttet i 2019 inn i sitt nybygg på den 30 mål store nabotomten.
Lagerseksjoner AS fullførte vinteren 2020 tredje og siste byggetrinn av sitt lageranlegg på området.

 

Ta kontakt for å avtale visning ›

 

Tilgjengelige tomter

 
De to tomtene på området er på henholdsvis:

  • BKB 4 (tidl. IL3):   4,8 mål - SOLGT
  • BKB 5 (tidl. IL4):   5,0 mål - SOLGT
  • BKB 3 (tidl. IL2):   6,6 mål - SOLGT
  • BKB 7 (tidl. IL6):   7,0 mål
  • BKB 6 (tidl. IL5):   9,3 mål

Ved andre arealbehov kan tiltak som f.eks. reguleringsendring eller sammenføyning vurderes.

Næringstomtene selges ferdig opparbeidet med grovplanert steinplate (kjørbar) med punkt til VVA ved tomtegrensen for kr. 1 000 pr kvm. Den del av eiendommen som er regulert til bebyggelse og anlegg legges til grunn for beregning av kjøpesummen. Det betales ikke for den del av eiendommens areal som har reguleringsformål vegetasjonsskjerm. 

I tillegg må kjøper betale dokumentavgift og tinglysingsgebyr for skjøtet og eventuelle pantedokumenter til kjøpers långiver.  

Kjøper må selv finplanere i forhold til type bygg, virksomhet m.m. Kjøper må også selv strekke strøm og fiber fra intern trafo på området til egen tomtegrunn.

 

 

 

Fakta om Sarpsborgdistriktet

 
Norges sjette største tettsted

Tall og fakta

Antall innbyggere: 55.840 (pr. okt. 2018).
​Areal: 427,08 kvadratkilometer
Hovednæring: Tjenesteyting

Hvorfor Sarpsborg?
Stort nedslagsfelt av arbeidskraft
Store næringsarealer rett ved E6
35 minutter fra riksgrensen
50 minutter fra Oslo
Kompetent arbeidskraft
Stort utvalg av tomter
Attraktivt bosted
Jernbane
Borg havn (den største havnen, i volum, mellom Oslo og Uddevalla)

Med nærmere 55 000 innbyggere er Sarpsborg en av Norges ti største byer. Sarpsborg er en del av regionen Nedre Glomma, hvor Fredrikstad/Sarpsborg har vokst sammen til Norges sjette største tettsted.

I dag er Sarpsborg en moderne bykommune. Arbeidsmarkedet er dominert av handel- og tjenesteyting, industri og sekundærnæring og helse- og sosialtjenester. Kommunens største arbeidsplasser er Sykehuset Østfold, Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune og Borregaard.

Stort nærmarked
I Sarpsborg har næringslivet tilgang til et raskt voksende nærmarked med 125.000 mennesker i byområdet og hele Østfold innenfor en reiseavstand på under en time. Sarpsborg har en stabil og kompetent arbeidsstyrke med erfaring og kompetanse særlig innen offentlig og privat tjenesteyting, handel, industri og teknologi. Det gir tilgang til både markeder, partnere og gode vekstvilkår for de som velger å etablere seg i kommunen.

Sentral beliggenhet
Beliggenheten gjør Sarpsborg til det kanskje mest sentrale stedet å drive eller etablere næringsvirksomhet i hele østlandsområdet. Enten en henvender seg til Osloregionen eller jobber ut mot kontinentet, gir nærheten til E6 det beste utgangspunktet for rask og effektiv forflytting.

Om Skolt

Eiendomsvirksomheten i Skolt startet med oppkjøpet av tomten på Solgaard Skog 11 i 1983.

Skolt har i løpet av de siste årene bygget opp en stor tomtebank, som gir utviklingsmuligheter for mange år framover. Den vesentligste delen av porteføljen ligger i Moss og Sarpsborg. Tomtene befinner seg i ulike stadier, fra uregulerte til regulerte og byggeklare tomter.

Vi vurderer å samarbeide med andre eiendomsutviklere/investorer om utvikling av noen av disse områdene, alternativt vurderes salg. Ta gjerne kontakt med markeds- og utviklingssjef Morgan Pettersen på tlf. 909 34 333.