Sundløkkaveien 73

Kontorlokaler,Lager

E6 gjennom Østfold har de siste årene utviklet seg til et av de mest attraktive og sentrale næringsområdene på Østlandet. I Årum Næringspark, på grensen mellom Sarpsborg og Fredrikstad, tilbyr Skolt eiendom moderne kontor- og lagerlokaler med lett adkomst, gode parkeringsmuligheter og unik profilering mot E6. Lokalene er ledige for utleie.


Om lokalene
De ledige lokalene er på ca. 240 kvadratmeter. Kontordelen består av møterom, uinnredet kontorareal egnet for både kontorlandskap og cellekontorer, kjøkken, garderobe og toalett. Over halve lokalet er det en hems som kan benyttes som arkiv/lager eller lignende.

Lagerdelen har kjøreport for lett tilgang. Lageret kan etter avtale utvides og kombineres med tilsvarende ledig lagerareal som i dag tilligger nabolokalet. Lokalene har aircondition, bredbåndstilknytning og kjøling. 

Bygget, som er oppført i 2008, er på ca. 3600 kvadratmeter.  De ledige lokalene ligger i 1. etasje.

 

Leietakertilpasning
Lokalene har gode tilpasningsmuligheter og kan i stor grad skreddersys leietakers ønsker og behov. Skolt eiendom kan bistå med å utarbeide alternative planløsninger og kan også ta ansvar for prosjektgjennomføring og finansiering av tilpasninger. 

 

Nabobedrifter
Eksisterende leietakere i bygget er blant annet Barne- ungdoms- og familieetaten og Park & Anlegg AS. De to nabobyggene på området huser blant annet  Nettpartner AS, Nipas AS, Siemens AS, Telia Norge AS og Toyota Østfold.


Beliggenhet og kommunikasjon
Bygget ligger meget sentralt, rett ved E6 på Årum - på grensen mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Det er eksponert og godt synlig ved hovedadkomsten til og fra Norge.
Nedre Glomma-regionen har i dag et stort kompetansemiljø innenfor finans, juss og forsikring og har de siste årene trukket til seg et stort antall kompetanse-, IT- og teknologibedrifter. Mange er lokalisert i områdene  langs hovedinnfartsåren E6.

Den sentrale beliggenheten, med næringsarealer tett inntil hovedinnfartsåren, gjør dette området til det kanskje mest sentrale stedet å drive eller etablere næringsvirksomhet i hele østlandsområdet - enten en henvender seg lokalt, til Osloregionen eller jobber ut mot kontinentet.

 

Behov for mer plass?
Den fysiske utformingen og plasseringen av disse lokalene gjør dem godt egnet for å kombinere med de ledige nabolokalene. Dette gir muligheter for større lager- og kontorplass, godt eksponert eksponert inngangsparti og etablering av resepsjon/mottaksområde. Last ned forslag til planløsning for begge lokalene kombinert. 

Last ned prospekt

Adresse: Sundløkkaveien 73
Areal bygg: 3660 m2
Areal tomt: 6439 m2
Byggeår: 2008