Sundløkkaveien 75

Kontorlokaler

I Årum Næringspark - sentralt beliggende med unik profilering mot E6, har vi ledige kontorlokaler på  315 kvadratmeter. 

E6 gjennom Østfold har de siste årene utviklet seg til ett av de mest attraktive og sentrale næringsområdene på Østlandet. I Årum Næringspark, rett sør for Sandesund bru, tilbyr Skolt eiendom moderne kontorlokaler med lett adkomst, gode parkeringsmuligheter og unik profilering mot E6.


Standard
Kontorlokalene i Sundløkkaveien 75 er på 315 m², bestående av cellekontorer med møteromsfailiteter, og med mulighet for ombygging til helt eller delvis kontorlandskap. Kontorene har aircondition, bredbåndstilknytning, heis og kjøling.
Lokalene, som ligger i 3. etasje, er tiltalende med hvite, rene vegg- og himlingsflater og nøytralt gulvbelegg. Det er parkering på bakkeplan rett utenfor bygget mot E6. WC-rom deles med den andre leietakeren i etasjen (Nettpartner).


Leietakertilpasning
Lokalene har gode tilpasningsmuligheter og kan i stor grad skreddersys leietakers ønsker og behov. Skolt eiendom kan bistå med å utarbeide alternative planløsninger og kan også ta ansvar for prosjektgjennomføring og finansiering av tilpasninger.
Det foreligger også skisser fra Senab Eikeland med forslag til inndeling og møblering av lokalene. Dersom leietaker ønsker det, kan hel eller delvis møblering inngå som en del av leieforholdet.


Nabobedrifter
Eksisterende leietakere i bygget er Nettpartner og Siemens. I 1. og 2. etasje er det i tillegg ledige kontorlokaler på 479 m².


Beliggenhet og kommunikasjon
Nedre Glomma-regionen har i dag et stort kompetansemiljø innenfor finans, juss og forsikring og har de siste årene trukket til seg et stort antall kompetanse-, IT- og teknologibedrifter. Mange er lokalisert i områdene rundt Sandesund bru - langs hovedinnfartsåren E6.

Den sentrale beliggenheten, med næringsarealer tett inntil hovedinnfartsåren, gjør dette området til det kanskje mest sentrale stedet å drive eller etablere næringsvirksomhet i hele østlandsområdet - enten en henvender seg lokalt, til Osloregionen eller jobber ut mot kontinentet.

Adresse: Sundløkkaveien 75
Areal bygg: 2 689 m2
Areal tomt: 4 918 m2
Byggeår: 2007