Velkommen til Skolt Eiendom

Skolt Eiendom eier og forvalter i dag ca. 48.500 m² til utleie med totalt 64 leietakere fordelt på industri, handel og kontor.

Vi er også en betydelig aktør innenfor eiendomsutvikling og besitter store områder med næringstomter, tilsammen ca. 450.000 m² bebyggbart areal. Disse næringsområdene ligger i Moss og Sarpsborg, primært ved E6. Vi har også noen boligområder, derav ett i Sarpsborg sentrum og ett nær sentrum av Fredrikstad. Se nærmere informasjon om våre utviklingsområder under "Tomteområder".