Velkommen til Skolt Eiendom

Skolt Eiendom eier og forvalter ca. 44.000 m² utleiearealer fordelt på ni eiendommer og 35 leietakere. Arealene er lokalisert i Moss, Sarpsborg og Fredrikstad og omfatter arealer for både industri, handel og kontor.

Vi er også en betydelig aktør innenfor eiendomsutvikling og besitter store områder med næringstomter, tilsammen ca. 400.000 m² bebyggbart areal. Disse næringsområdene ligger i Moss og Sarpsborg, primært ved E6. Vi har også noen boligområder, derav ett i Sarpsborg sentrum og ett nær sentrum av Fredrikstad. Se nærmere informasjon om våre utviklingsområder under "Tomteområder".