Tomter og prosjekter

Skolt har de siste årene bygget opp en stor tomtebank, som gir utviklingsmuligheter i mange år framover. Den største delen av porteføljen ligger i Moss og Sarpsborg. 

Vi er åpne for å samarbeide med andre eiendomsutviklere og -investorer om utvikling av noen av disse områdene. Alternativt kan vi også vurdere salg. Ta gjerne kontakt med prosjektdirektør Per Olav Bernhardsen på mobil 95 77 31 31. 

Kontakt oss

Vi har tomter i ulike stadier - fra uregulerte til regulerte og byggeklare tomteområder.

Næringsparker