Kalnes Næringspark, Sarpsborg

40 mål byggeklare næringstomter ved E6

Ved E6 i Sarpsborg har vi 40 mål byggeklare næringstomter. Beliggenheten er meget sentral - tett på E6, mellom Sykehuset Østfold på Kalnes og det etablerte næringsområdet på Grålum. Området er regulert til lett industri og kontorer og åpner for fleksible arealløsninger. Som en betydelig eiendomsutvikler, vil Skolt Eiendom i samarbeid med Dahle Eiendom kunne tilby rette leietakere ferdig oppført næringsbygg tilpasset virksomhetens behov.  

Kontakt oss om dette ›

 

Fakta om Kalnes næringspark

God infrastruktur, nærhet til E6 og rask forbindelse til både Oslo og kontinentet gjør Kalnes næringspark i Sarpsborg til et av østlandsområdets mest sentrale og attraktive næringsarealer.

Det ca. 40 mål store området ligger tett inntil E6, mellom Sykehuset Østfold og det etablerte næringsområdet på Grålum, hvor det de siste årene er etablert et kompetansetungt næringslivsmiljø med virksomheter innenfor blant annet finans, juss, IT og forsikring. I samme området ligger også Inspiria science center og Quality Hotel Sarpsborg.

På nabotomtene, og i umiddelbar nærhet til næringsparken, finner en etablerte virksomheter som Brødrene Dahl, Assemblin, Heidenreich og Betongbygg.  

De byggeklare næringstomtene er regulert til lett industri og kontor med høy utnyttelse.

  

Kontakt oss om dette ›


Last ned plankart

Last ned planbeskrivelse

Last ned reguleringsbestemmelser

Vær obs på at de offentlige plan- og reguleringsdokumentene benytter betegnelsen Bjørnstad næringspark om dette området.  

 

Tilgjengelige tomter

 
Tomtene i Kalnes næringspark er på totalt ca. 40 mål

Området åpner for fleksible arealløsninger. Ved spesielle arealbehov kan tiltak som f.eks. reguleringsendring eller sammenføyning vurderes.

Som en betydelig eiendomsutvikler, vil Skolt Eiendom i samarbeid med Dahle Eiendom kunne tilby rette leietakere ferdig oppført næringsbygg tilpasset virksomhetens behov. Ta kontakt for å nærmere informasjon om mulighetene.
 

 

Fakta om Sarpsborgdistriktet


Norges sjette største tettsted

Tall og fakta

Antall innbyggere: 55.840 (pr. okt. 2018).
​Areal: 427,08 kvadratkilometer
Hovednæring: Tjenesteyting

Hvorfor Sarpsborg?
Stort nedslagsfelt av arbeidskraft
Store næringsarealer rett ved E6
35 minutter fra riksgrensen
50 minutter fra Oslo
Kompetent arbeidskraft
Attraktivt bosted
Jernbane
Borg havn (den største havnen, i volum, mellom Oslo og Uddevalla)

Med nærmere 55 000 innbyggere er Sarpsborg en av Norges ti største byer. Sarpsborg er en del av regionen Nedre Glomma, hvor Fredrikstad/Sarpsborg har vokst sammen til Norges sjette største tettsted.

I dag er Sarpsborg en moderne bykommune. Arbeidsmarkedet er dominert av handel- og tjenesteyting, industri og sekundærnæring og helse- og sosialtjenester. Kommunens største arbeidsplasser er Sykehuset Østfold, Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune og Borregaard.

Stort nærmarked
I Sarpsborg har næringslivet tilgang til et raskt voksende nærmarked med 125.000 mennesker i byområdet og hele Østfold innenfor en reiseavstand på under en time. Sarpsborg har en stabil og kompetent arbeidsstyrke med erfaring og kompetanse særlig innen offentlig og privat tjenesteyting, handel, industri og teknologi. Det gir tilgang til både markeder, partnere og gode vekstvilkår for de som velger å etablere seg i kommunen.

Sentral beliggenhet
Beliggenheten gjør Sarpsborg til det kanskje mest sentrale stedet å drive eller etablere næringsvirksomhet i hele østlandsområdet. Enten en henvender seg til Osloregionen eller jobber ut mot kontinentet, gir nærheten til E6 det beste utgangspunktet for rask og effektiv forflytting.

Om Skolt

Eiendomsvirksomheten i Skolt startet med oppkjøpet av tomten på Solgaard Skog 11 i 1983.

Skolt har i løpet av de siste årene bygget opp en stor tomtebank, som gir utviklingsmuligheter for mange år framover. Den vesentligste delen av porteføljen ligger i Moss og Sarpsborg. Tomtene befinner seg i ulike stadier, fra uregulerte til regulerte og byggeklare tomter.

 

Meglerhuset Borg AS

Eivind Westby
Næringsmegler 
90 05 10 38

Dahle Eiendom

Henrik Walstad
Daglig leder
97 75 47 74

Skolt Holding AS / Skolt Eiendom AS

Per Olav Bernhardsen
Prosjektdirektør
95 77 31 31